Skip to main content

To: Umeå universitet

Ett hållbart Umeå universitet

För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Umeå universitet leder den omställningen genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

ENGLISH:
To limit the global temperatur increase to 2 degrees Celsius, according the Paris-agreement, we propose that Umeå University should lead the way and reduce its carbon dioxide emission by 50% until 2022.

Why is this important?

Umeå Universitet har tagit en del steg mot hållbarhet. Mellan 2012 och 2017 minskade universitetets koldioxidutsläpp med 20%. För att begränsa temperaturhöjningen till 2 grader behöver utsläppen av växthusgaser i Sverige halveras till 2022. För Umeå universitet är flygandet den enskilt största utsläppskällan. Under 2018 flög anställda på universitetet hela 800 varv runt jorden. Det håller inte!

Universitetens klimatpåverkan har uppmärksammats på flera andra svenska universitet genom en nationell kampanj som Klimatstudenterna inlett. Klimatstudenterna Umeå vill se att Umeå universitet går före och visar att forskningen ska tas på allvar! Det är nu det ska hända!

ENGLISH:
Umeå University has made some progress towards promoting sustainable development. For example, they've reduced their carbon dioxide emissions by 20% between 2012-2017. This is partly due to the fact that travel has decreased, but also because the aircrafts has changed fuel. In order to limit the temperature rise to 2 degrees (according to the Paris agreement), greenhouse gas emissions in Sweden need to be reduced to 50% by 2022. The largest source of emissions is the air travel. In 2018, the university's air travel corresponding to just over 800 trips around the world, this is not sustainable!

The university's climate impact has attracted attention at several other Swedish universities and colleges in a major national campaign that the climate students are behind. Climate students Umeå want to see Umeå University take precedence over this transition and work even harder! Students can and should influence their school in a sustainable direction!

Umeå, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Updates

2019-04-09 12:16:31 +0100

1,000 signatures reached

2019-03-23 17:06:26 +0000

500 signatures reached

2019-01-31 12:35:33 +0000

100 signatures reached

2019-01-23 12:34:38 +0000

50 signatures reached

2019-01-23 11:48:13 +0000

25 signatures reached

2019-01-23 11:21:40 +0000

10 signatures reached