Skip to main content

To: Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Halvera SLU:s utsläpp för lärosätets trovärdighet!

Endast hälften av Sveriges lärosäten har miljömål och de som har det är inte i linje med vad som krävs. Med andra ord tar inget lärosäte i Sverige världens samlade klimatforskning på allvar.

Precis som det inte är någon “business on a dead planet” är det hög tid att lärosäten börjar leva som de lär och ger oss anledning att studera!

Flygresor står för 40 procent av SLU:s utsläpp av växthusgaser. Vi vill därför att rektor Peter Högberg beslutar

- att anta följande miljömål inom området resor: koldioxidutsläppen från resande med flyg under 250 mils radie skall minska med 100 procent inom fyra år

- att ge universitetsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att uppnå målet.

Utöver ovan beslut vill vi snarast veta hur SLU:s ledning kommer att halvera utsläppen av SLU:s växthusgaser inom fyra år och leva som lärosätet lär.

Why is this important?

Inom fyra år måste växthusgasutsläppen från industriländer minst halveras (förutsatt att alla gör det) för att vi ens ska ha en liten chans att hålla oss under 1,5 grader (1). Samtidigt planerar världens länder att enbart göra en tredjedel av det som krävs (2).

Det betyder att vi är nära att aktivera en domino av tröskeleffekter som leder till en uppvärmning bortom vår kontroll (3). Vi riskerar att minst lämna över en dubbelt så hög uppvärmning till våra barn och barnbarn (4).

Det får absolut inte ske! Låt oss nu höja våra röster och skicka en tydlig signal till världens ledare att de snabbt måste åstadkomma betydligt större minskningar av växthusgasutsläppen.

Framtiden kan räddas om lärosäten börjar leva som de lär och gör klimatforskningen trovärdig att följa (5).

Referenser:

1. Dagens samhälle (2018). Koldioxidutsläppen måste halveras inom fyra år. Tillgängligt: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/koldioxidutslappen-maste-halveras-inom-fyra-ar-23993 [2018-10-05]

2. UNEP (2017). The emission gap report, 2017. Tillgängligt: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf [2018-10-05]

3. MCC (2018). That’s how fast the carbon clock is ticking. Tillgängligt: https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html [2018-10-05]

4. PNAS (2018).Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Tillgängligt: http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115 [2018-10-05]

5. Attari, S.Z. Krantz, D.H. & Weber, E.U. (2016). Statements about climate researchers’ carbon footprints affect their credibility and the impact of their advice. Climatic Change, s. 138.

How it will be delivered

Den 25 oktober samlas miljöchefer från 10-15 lärosäten på SLU i Uppsala. Klimatstudenterna är inbjudna att hålla i ett 30 minuters pass och kommer då lämna över namninsamlingen till SLU:s miljöchef. Det blir en signal om att lärosäten måste leva som de lär.

Swedish University of Agricultural Sciences, Almas Allé, Uppsala, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category

Links

Updates

2018-10-24 16:34:54 +0100

1,000 signatures reached

2018-10-19 07:44:31 +0100

500 signatures reached

2018-10-09 15:58:10 +0100

100 signatures reached

2018-10-09 12:35:22 +0100

50 signatures reached

2018-10-09 10:16:55 +0100

25 signatures reached

2018-10-08 08:06:52 +0100

10 signatures reached