Skip to main content

To: Svenska staten

Jag stöttar Magnoliamålet!

JB
Contact Campaign Creator
Campaign created by
Jonas Bane
Jag stöttar Magnoliamålet!

Genom min underskrift visar jag mitt stöd för de unga som stämmer staten för att stoppa Vattenfalls brunkolsaffär. Jag stöttar Magnoliamålet och kräver att staten får stå till svars för sin hantering av brunkolet.

INFO OM MAGNOLIAMÅLET
175 personer lämnade in stämningsansökan den 15 september. Tillsammans kräver vi att domstolen stoppar affären och förklarar den olaglig, eftersom den bryter mot en mängd internationella och svenska avtal samt regeringsformen.

Vi som står bakom detta är ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna, stöttade av organisationen Klimataktion och en handfull individer som fajtas för nästa generation. Vi kommer att stämma staten för att på juridisk väg visa staten att vi inte accepterar att klimatet bortprioriteras. Vi vet att vi har rätt och att det är viktigt att visa på att staten har ett stort lagligt ansvar att förhindra denna klimatkatastrof – och de ska ta det ansvaret.

Vi anser att det enda moraliskt försvarbara alternativet är att samarbeta med Tysklands regering för att fasa ut fossiltillgångarna på ett hållbart sätt, bland annat genom att återställa den lokala miljön och se till att de människor som livnär sig på att arbeta i gruvorna och kraftverken får det stöd de behöver för att ställa om till gröna jobb.

Skriv under för att visa ditt stöd!

Why is this important?

Regeringen godkände tidigare i år att statligt ägda Vattenfall ska få sälja sina brunkolsgruvor i Tyskland till tjeckiska EPH. Det här är ett steg på vägen för Sverige att bli ett grönare land, men den verkliga effekten blir att utsläppen kommer öka. EPH har nämligen tydligt klargjort att man vill se en kolrenässans och vill utvidga kolbrytningen i den köpta verksamheten.

Totalt rör det sig om ca 22 gånger hela Sveriges nuvarande årsutsläpp:
1,2 miljarder ton CO2.

Utsläppen är lika farliga för vår framtid var de än sker och vem som än äger gruvorna. Sverige hade en unik chans att avveckla verksamheten, men fegade ur och valde att prioritera ekonomi framför framtid. Ingen miljöanalys gjordes inför affären. Affären ligger inte alls i linje med Sveriges nationella och internationella klimatåtaganden och regeringens ansvar för kommande generationer.

Du kan läsa mer på vår hemsida http://magnoliamalet.se och vår Facebook-sida https://www.facebook.com/Magnoliamalet/

Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Category


Reasons for signing

  • Earth first
  • Phasing out of coal should have started 20+ years ago. 1. Abandon lignite prospecting immediately. 2. Withdraw licenses for any existing lignite mines not yet operating. 3. Tell all existing lignite mines to prepare for transition away from lignite use by completing existing contracts only and not starting any new contracts. 4. Inform all lignite consumers of the intention to transition from lignite coal. 5. Don't allow the construction of new coal burning facilities (except steel production)
  • As I öposted on Facebook: In extreme cases where civilisation is threatened we have a moral obligation to perform this type of civil disobedience. When a society is unjust the just belong in jail!

Updates

2016-09-18 23:42:27 -0400

500 signatures reached

2016-09-16 06:28:43 -0400

100 signatures reached

2016-09-16 05:40:54 -0400

50 signatures reached

2016-09-16 05:27:59 -0400

25 signatures reached

2016-09-16 04:09:16 -0400

10 signatures reached