To: Tập đoàn Phú Mỹ Hưng. Phu My Hung Corp.

Vận động khu đô thị Phú Mỹ Hưng lắp pin Năng lượng mặt trời - Solar Panel in Phu My Hung City Center

Vận động khu đô thị Phú Mỹ Hưng lắp pin Năng lượng mặt trời - Solar Panel in Phu My Hung City Center

Cùng kí và lên tiếng vận động tập đoàn Phú Mỹ Hưng, lắp đặt pin Năng lượng Mặt trời tại khu đô thị hiện đại tại Nam Sài Gòn.
Let's sign up the petition to encourage Phu My Hung Corp. to set up solar panels in their southern urban complex.

Why is this important?

Sự tham gia của Phú Mỹ Hưng ủng hộ Năng lượng sạch và tiến đến hành động lắp đặt những tấm pin Mặt trời đầu tiên sẽ là bước đi quan trọng trong việc kêu gọi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, ứng phó với Biến đổi khí hậu.
This is gonna be the great example for the corporate citizenship of supporting renewable energy as well as for the whole community in Vietnam.

Phú Mỹ Hưng, Ho Chi Minh City, Vietnam

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL