Back to petition

To: Isabella Lövin

Vägs Ände: Stoppa återvändsgränden Förbifart Stockholm

Reason for signing

  • Jag vill se bättre och billigare kollektivtrafik istället för fler vägbyggen!