Back to petition

To: Isabella Lövin

Vägs Ände: Stoppa återvändsgränden Förbifart Stockholm

Reason for signing

  • Arbetar på Järvafältet i en skola som ligger nära granne till E18 och lokalgatan som nyligen byggts..