Back to petition

To: Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Halvera SLU:s utsläpp för lärosätets trovärdighet!

Reason for signing

  • -save the planet